ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ


Κατάταξη ως προς
Εταιρία :
Αποτελέσματα 1 - 8 από 8


Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας

Δεξιός & Αριστερός κοινός

ID: 88


Τιμή πώλησης: 26,4 €
Αρχική Τιμή:27,8 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας

Δεξιός & Αριστερός κοινός

ID: 227


Τιμή πώλησης: 16,6 €
Αρχική Τιμή:17,5 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ & ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Μήκος 25cm

ID: 1222


Τιμή πώλησης: 30,0 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


Νάρθηκας καρπού & αντίχειρα

Δεξιό ή Αριστερό

ID: 1250


Τιμή πώλησης: 30,0 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


Νάρθηκας Ηρεμίας

Ακρου Χειρός

ID: 1287


Τιμή πώλησης: 60,0 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

Ακινητοποίησης

ID: 640


Τιμή πώλησης: 30,0 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


Νάρθηκας αντίχειρος

Δεξιός & Αριστερός κοινός

ID: 228


Τιμή πώλησης: 14,7 €
Αρχική Τιμή:15,5 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:


Νάρθηκας αγκώνα

Ακινητοποίησης

ID: 635


Τιμή πώλησης: 34,7 €
Αρχική Τιμή:36,6 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση:Copyright © 2018 - 2024 Apostolis AV